Menu Algemeen

Marktinzicht in zicht!

Per 11-11-2009 werd een samenwerkingsverband opgericht in de vorm van een bedrijfscoöperatie:

LogoS Online Marktcalculatie coöperatie U.A.

De Europese coöperatie raad van particuliere online marktcalculerende binnenvaart ondernemers U.A. (U.A betekent "uitgesloten aansprakelijkheid")

Het belangrijkste woord in de naam van deze coöperatie is "VAN": een coöperatie van Europese schippers!

In deze coöperatie draait het om online samenwerking tussen particuliere binnenvaartondernemers door middel van het getal. Leden maken online hun eigen reisprognoses via een “gestandaardiseerd” calculatiemodel. Hieruit gaat onder andere een marktindex-grafiek ontstaan waaruit een marktbeeld is af te leiden: de LogoS|index.

Alle Europese leden van LogoS kunnen via internet de indexwaarden als grafieken bekijken en zo een inzicht krijgen hoe de markt het doet. Daarmee wordt tijdens onderhandelingen direct zichtbaar hoe de nog te maken reis het doet t.o.v. de eigen financiële doelstellingen en de markt. En dat geeft tijdens de onderhandeling een stevige bodem!

De hoofdtaak

 1. Voor leden door middel van online vrachtprijs-calculatiemodellen meer marktinzicht en transparantie creëren;
 2. door online indexvergelijking een marktbeeld creëren en meer marktinzicht ontwikkelen;
 3. door meer marktinzicht een betere onderhandelingspositie voor de particuliere binnenvaart realiseren.

Hoe werkt het niet?

 • Het is geen coöperatie die gaat vertellen wat zijn/haar leden wel of niet moeten doen;
 • het is geen coöperatie die als bevrachter gaat optreden of werk van de markt haalt en aan haar leden aanbiedt;
 • het is geen coöperatie die onderlinge prijsafspraken gaat maken of lijsten met minimumtarieven gaat opstellen.

Hoe werkt het wel?
Uitgangspunt is elkaar als Europese particuliere binnenvaarders via eenduidige en snelle reisberekeningen op de hoogte te brengen van de marktsituatie. Via indexwaarden die afgeleid worden van omzet en reisgegevens geven deze grafieken een beeld van de marktontwikkelingen. Het gaat om uitwisselen van volledig geanonimiseerde informatie waaruit een marktbeeld voor algemeen gebruik gaat ontstaan. Bij voldoende deelname zal er een kennis- en expertisecentrum ontstaan van marktinzichten gebaseerd op vaste calculatiemodellen.

De online reisprognose
De reisprognose heeft drie functies:

 1. een voorspelling maken van de aangeboden reis;
 2. een toets maken aan de LogoS|index en daarmee een toets aan de markt maken;
 3. een toets maken aan de eigen ondernemersdoelstelling.

Via de online reisprognose-calculaties kan een individueel lid zijn eigen te voorspellen reisresultaat toetsen aan de gegevens van de markt. Tijdens de onderhandelingen over een reis kan heel direct worden vastgesteld of een reis wel of niet marktconform wordt aangeboden. Met behulp van grafische voorstellingen is direct af te leiden hoe de eigen prestaties t.o.v. de markt liggen. Daarbij is ook direct vast te stellen of een reis aan de eigen financiële doelstelling voldoet.

Het E-Logboek
Een E-Logboek kent twee soorten accounts:

 • het gratis Light-account;
 • het niet-gratis Pro-account.

Alle individueel ingevoerde gegevens worden opgeslagen in een persoonlijk online E-Logboek. Deze gegevens zijn voor niemand anders toegankelijk. Ook zullen op geen enkele manier deze gegevens aan derden ter beschikking worden gesteld (tenzij met toestemming van het lid).
Bekijk de verschillen tussen Light en Pro-account op deze website via de link "Lid worden".

Sturen op cijfers met het Pro-account
In het Pro-account zijn relevante reis-, omzet-, kwartaal- en jaarcijfers en directe kosten door middel van tabellen en grafieken zichtbaar. Hiermee kan snel het verloop en de ontwikkeling van de onderneming worden vastgesteld en worden vergeleken met voorgaande kwartalen en jaren. Zo is eenvoudig vast te stellen hoe de exploitatie op het gebied van omzet en directe kosten zich ontwikkelt en of gestelde doelen worden behaald.

Waarom een coöperatie?
LogoS is een privé-initiatief van binnenvaartschipper Ed Hartmann (ms. Traversée) en Pieter Blok van financieel administratiekantoor Trisum in Dordrecht. Er is voor een coöperatie-opzet gekozen om ondernemers in de binnenvaart de gelegenheid te geven deze organisatie mee uit te dragen. De toekomst gaat uitwijzen hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen. U als actieve binnenvaartondernemer kunt in deze ontwikkeling een belangrijke rol gaan spelen.

Dit initiatief is geen oplossing voor de crisis, het verricht geen wonderen. Maar voor particuliere ondernemers in de binnenvaart is het een mogelijkheid om op een nog nooit eerder vertoonde manier samenwerking te zoeken en in te spelen op de markt door nieuwe technieken.

Op de site wordt stap voor stap uitgelegd wat de opzet is, hoe de calculatie werkt en wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn. Particuliere binnenvaartondernemers kunnen meer te weten komen en lid worden van LogoS door zich hier aan te melden.

Begin vandaag, maak nu een gratis proefaccount aan en werk mee aan het ontwikkelen van een marktbeeld van binnenvaartondernemers!